Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Íbúagátt Endurvinnslukort

Spurningin

Hvað skoðar þú vef Dalabyggðar oft?
22. júní 2018 12:33

Sveitarstjóri í Dalabyggð

Starf sveitarstjóra í Dalabyggð er laust til umsóknar og er leitað að kraftmiklum og áhugasömum einstaklingi til að stýra krefjandi verkefnum á vegum sveitarfélagsins. Rík áhersla er á að efla atvinnu og vinna af krafti að nýjum verkefnum sem sveitarfélagið hyggst hefja undirbúning á í náinni framtíð. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

 

Starfssvið

• Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar

• Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins og starfsmannamálum

• Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar og byggðaráðs

• Annast upplýsingamiðlun og samskipti við samstarfsaðila, stofnanir, samtök, fyrirtæki og íbúa

• Að gæta hagsmuna Dalabyggðar út á við, vera talsmaður sveitarstjórnar og vinna að framfaramálum

• Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar í ólíkum málaflokkum

 

Menntunar- og hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu

• Reynsla af stjórnun, rekstri og bókhaldi

• Áhugi á og reynsla af eflingu atvinnulífs til að stuðla að vexti samfélagsins

• Reynsla af kynningar- og ímyndarmálum sem og stefnumótun

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

• Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

• Þekkja vel og hafa reynslu af lögum og reglugerðum í opinberri stjórnsýslu

• Reynsla af störfum á sveitarstjórnarstigi er æskileg en ekki skilyrði

 

Upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug @hagvangur.is.

 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.

 

Umsóknarfrestur er til og með 9. júlí nk.

 

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.