Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Sveitarstjórn, fundur nr. 182

Dags. 30.10.2019

182. fundur Sveitarstjórnar Dalabyggðar haldinn  í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal, 30. október 2019 og hófst hann kl. 16:15


Fundinn sátu:
Eyjólfur Ingvi Bjarnason, Ragnheiður Pálsdóttir, Skúli Hreinn Guðbjörnsson, Sigríður Huld Skúladóttir, Einar Jón Geirsson, Þuríður Jóney Sigurðardóttir, Pálmi Jóhannsson, Kristján Sturluson og Magnína G Kristjánsdóttir.

 

Fundargerð ritaði:  Magnína Kristjánsdóttir, skrifstofustjóri

 

Lagt til að eftirtöldum málum verði bætt á dagskrá fundarins:


1909006F Umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar - 98, verði dagskrárliður 14.
1909009 Trúnaðarbók sveitarstjórnar, verði dagskrárliður 16.


Aðrir dagskrárliðir færast til í samræmi við það.


Samþykkt samhljóða.

 

Dagskrá:

 

1. Fjárhagsáætlun 2020-2023 - fyrri umræða - 1903025

Úr fundargerð 235. fundar byggðarráðs 28.10.2019,dagskrárliður 1:
1903025 - Fjárhagsáætlun 2020-2023


Tillaga að fjárhagsáætlun.
Byggðarráð samþykkir samhljóða að leggja fyrirliggjandi drög að tillögu til fjárhagsáætlunar fyrir fund sveitarstjórnar þann 30. október næstkomandi.
Ingibjörg Jóhannsdóttir aðalbókari sat fundinn undir dagskrárlið 1.

Tillaga að fjárhagsáætlun lögð fram til fyrri umræðu.

Tóku til máls: Kristján, Einar Jón.


Óvissuþættir í áætluninni snúa að kjarasamningum, sorpmálum og framtíðarfyrirkomulagi á Laugum. Þegar ný þjóðhagsspá kemur þarf ennfremur að aðlaga áætlunina að þeim forsendum.

 
Áætlunin gerir ráð fyrir að rekstrarafgangur A B hluta verði 26,2 m.kr. Afkoma aðalsjóðs verði -11,2 m.kr., eignarsjóðs 69,3 m.kr. og afkoma A hluta því 58,1 m.kr. Samtals halli á B hluta er um 31 m.kr. og þar munar mestu um rekstur Silfurtúns.


Fjárfestingar eru áætlaðar 112 m.kr. Þar vega þyngst áframhaldandi viðhald bygginga Auðarskóla 14 m.kr., viðhald félagsheimila og Leifsbúð 14.m.kr., götur og gangstéttir 7 m.kr., sorpmál 6 m.kr., Silfurtún 10 m.kr., fráveita 16,5 m.kr. og Dalaveitur 16 m.kr.

 

Tillögunni vísað til annarrar umræðu.


Samþykkt samhljóða.

 

2. Stefnumótun í framhaldi af íbúaþingi. - 1807002

Lokaskjal lagt fram til afgreiðslu.

 

Tóku til máls: Einar Jón, Skúli.

 

Lokaskjal til stefnumótunar samþykkt samhljóða.

 

3. Jafnréttisáætlun og framkvæmdaáætlun - 1906005

Úr fundargerð 54. fundar félagsmálanefndar 23.10.2019, dagskrárliður 2:
1906005 - Jafnréttisáætlun og framkvæmdaáætlun
Frestað frá síðasta fundi

Lagt fram drög að jafnréttis- og framkvæmdaáætlun og breytingar gerðar.


Nefndin samþykkir jafnréttis- og framkvæmdaáætlun og leggur hana fyrir sveitarstjórn.

 

Jafnréttisáætlun og framkvæmdaáætlun samþykkt samhljóða.

 

4. Fjárhagsáætlun 2019 - viðauki IV - 1910021

Úr fundargerð 234. fundar byggðarráðs 24.10.2019, dagskrárliður 2:
1910021 - Fjárhagsáætlun 2019 - viðauki IV

 
Viðauki í framhaldi af ákvörðun sveitarstjórnar frá 10. október sl. um styrk til UMF Ólafs Pá vegna líkamsræktaraðstöðu. Einnig vegna ráðgjafa varðandi samstarf Silfurtúns og Fellsenda. Viðbótarkostnaður vegna refa- og minkaveiða.

 
Samþykkt að leggja til við sveitarstjórn að samþykktur verði viðauki um eftirfarandi:

 
Styrkur til UMF Ólafs Pá verður kr. 4.300.000, kostnaður Tónlistarskóla lækkaður um kr. 4.300.000.
Ráðgjafi fyrir Silfurtún kr. 400.000, kostnaður félagsþjónustu lækkar um kr. 400.000.
Kostnaður vegna refa- og minkaveiða hækkar um kr. 900.000, kostnaður vegna girðinga og eftirlits lækkar um kr. 900.000.


Samþykkt samhljóða.

 

Tók til máls: Kristján.


Fjárhagsáætlun 2019 - viðauki IV lagður fram til samþykktar.


Samþykkt samhljóða.

 

5. Laugar í Sælingsdal, staða og framtíð - 1809013

Úr fundargerð 234. fundar byggðarráðs 24.10.2019, dagskrárliður 11:
1809013 - Laugar í Sælingsdal, staða og framtíð
Komin niðurstaða að tilboði í Laugar hefur verið rift og annar aðili mun ekki ganga inn í tilboðið.
Málið kynnt.

Tóku til máls: Kristján, Einar Jón, Skúli, Eyjólfur.


Fundargerðir sem færðar voru í trúnaðarbók á meðan viðræður stóðu yfir eru birtar með þessari fundargerð.
Tilboð í Laugar var kr. 320.000.000 með fyrirvörum, m.a. um fjármögnun. Tilboðsgjafi rifti tilboðinu á grundvelli þess fyrirvara.
Tilboðið gerðu Rent-leigumiðlun ehf, (50%) og Celtic North ehf. (50%).
Tillaga um að fasteignasalan DomusNova myndi sjá um málið fyrir hönd Dalabyggðar.
Samþykkt samhljóða.

 
Tillaga um að landið undir byggingarnar að Laugum yrðu undanþegnar sölu.

 
Tók til máls: Kristján.

 
Tillaga um að það yrði valkvætt að kaupa landið undir byggingarnar að Laugum eða ekki.

 
Samþykkt samhljóða.

 

6. Gjaldskrá, Fjósar og réttin - 1910022

Úr fundargerð 234. fundar byggðarráðs 24.10.2019,dagskrárliður 3:
Gjaldskrá, Fjósar og réttin - 1910022


Tillaga að gjaldskrá fyrir geymslu í réttinni og á Fjósum, einnig beitarland og ræktað land.
Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að gjaldskráin (sjá fylgiskjal) verði samþykkt.
Samþykkt samhljóða.

Tók til máls: Skúli.


Gjaldskrár fyrir Fjósa og réttina samþykktar samhljóða.

 

7. Deiliskipulag Hvammar - 1802018

Minniháttar breyting á deiliskipulagi eftir grendarkynningu. Afgreiðsla frá umhverfis- og skipulagsnefnd en nefndin fundar um málið 29. okt.

 

Úr fundargerð 98. fundar umhverfis- og skipulagsnefndar 29.10.2019, dagskrárliður 1:
1802018 - Deiliskipulag Hvammar
Grenndarkynning vegna óverulegrar breytingar á deiliskipulagi Hvamma tekin fyrir.


Grenndarkynningargögn voru send hagsmunaaðilum þann 18. október og í kjölfarið var rætt við alla. Allir hagsmunaaðilar samþykktu breytinguna.
Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að óveruleg breyting á deiliskipulagi Hvamma verði samþykkt í samræmi við 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Samþykkt samhljóða.

 

Samþykkt samhljóða.

 

8. Stefnumótun í málefnum sveitarfélaga. - 1905022

Úr fundargerð 234. fundar byggðarráðs 24.10.2019, dagskrárliður 15, 1901005 - Mál frá Alþingi til umsagnar - 2019:
Sveitarstjóra falið að senda umsögn um tillögu um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga í samræmi við umræður á fundinum.
Samþykkt samhljóða.

Drög að umsögn lögð fram.

Tóku til máls: Einar Jón, Kristján, Skúli, Eyjólfur.


Drög að umsögn um tillögu um stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga lögð fram til samþykktar.


Samþykkt samhljóða.

 

9. Byggðarráð Dalabyggðar - 234 - 1910007F

Tóku til máls: Einar Jón, Skúli.
Fundargerðin samþykkt samhljóða.

 

10. Byggðarráð Dalabyggðar - 235 - 1910010F

Fundargerðin samþykkt samhljóða.

 

11. Stjórn Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns - 26 - 1909008F

Fundargerðin samþykkt samhljóða.

 

12. Félagsmálanefnd Dalabyggðar - 54 - 1908004F

Fundargerðin samþykkt samhljóða.

 

13. Atvinnumálanefnd Dalabyggðar - 12 - 1906002F

Fundargerðin samþykkt samhljóða.

 

14. Umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar - 98 - 1909006F

Fundargerðin samþykkt samhljóða.

 

15. Dalagisting ehf - fundargerðir - 1807004

Tvær fundargerðir stjórnar Dalagistingar ehf. lagðar fram. Annars vegar frá 1. október 2019 og hins vegar frá 28. október 2019.

 

Fundargerðir Dalagistingar ehf frá 01. október 2019 og frá 28. október 2019 lagðar fram til kynningar.

 

16. Trúnaðarbók sveitarstjórnar - 1909009

Fært í trúnaðarbók vegna persónuverndar.

 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 17:45

 Til baka