Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Umhverfis-og skipulagsnefnd, fundur nr. 101

Dags. 13.1.2020

101. fundur Umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar haldinn  í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal, 13. janúar 2020 og hófst hann kl. 09:00


Fundinn sátu:
Hörður Hjartarson, Bjarnheiður Jóhannsdóttir, Ragnheiður Pálsdóttir, Vilhjálmur Arnórsson, Jón Egill Jónsson, Kristján Sturluson og Þórður Már Sigfússon

Fundargerð ritaði:  Bjarnheiður Jóhannsdóttir, ritari

 

Dagskrá:

 

1. Umsóknir um framkvæmdaleyfi til skógræktar á lögbýlum - 2001010

Bergþóra Jónsdóttir,formaður Félags skógarbænda á Vesturlandi, óskar svara vegna umsókna um framkvæmdaleyfi til skógræktar á lögbýlum.

 

Bergþóra Jónsdóttir kynnti erindi sitt á fundinum.

 

Nefndin þakkar fyrir góðar athugasemdir og felur skipulagsfulltrúa að svara erindinu formlega.

 

Samþykkt

 

2. Minningargarðar í Dalabyggð - 1909024

Óskað eftir afstöðu sveitarfélagsins til stofnun grafreitar.

 

Nefndin tekur vel í erindið og leggur til að skipulag grafreita verða tekið fyrir í aðalskipulagsvinnu sem er að hefjast.

 

Samþykkt

 

3. Ábending varðandi sjóvörn við Ægisbraut - 2001005

Ábending frá Boga Kristinssyni að sjóvörn verði færð utar við komandi endurnýjun.

 

Nefndin þakkar Boga fyrir ábendinguna. Hún er nokkuð seint komin fram og mun hafa í för með sér kostnað, sem ekki er gert ráð fyrir.

 

Nefndin leggur því til að erindinu verði hafnað.

 

Hafnað

 

4. Stefna Dalabyggðar í loftslagsmálum - 1912015

Með lögum nr. 86/2019 var gerð breyting á lögum um loftslagsmál nr. 70/2012 sem m.a. kveður á um skyldu sveitarfélaga til að setja sér loftslagsstefnu.

 

Nefndin leggur til að stefnan verði unnin samhliða endurskoðun á aðalskipulagi.

 

Samþykkt

 

5. Ólafsdalur - breyting á deiliskipulagi - 2001007

Minjavernd hf. óskar eftir því að gera breytingu á deiliskipulagi í Ólafsdal.

 

Nefndin leggur til við sveitarstjórn að þessi breyting á deiliskipulagi Ólafsdals verði samþykkt, þar sem um óverulega breytingu er að ræða. Ekki er þörf á grenndarkynningu, vegna þess að engir hagsmunaaðilar eru að málinu nema eigendur Ólafsdals.

 

Nefndin vekur athygli á að á svæðinu er merkt gröf með miltisbrandssýkingu, sem ekki má hrófla við.

 

Samþykkt

 

6. Iðnaðarsvæði fyrir vindlund á jörð Sólheima - 1902037

Skipulagsstofnun óskar eftir umsögn Dalabyggðar vegna tillögu að matsáætlun vegna fyrirhugaðs Vindorkugarðs í landi Sólheima í Dalabyggð.

 

Umsögn Umhverfis- og skipulagsnefndar Dalabyggðar:

Skipulagsstofnun leitaði álits nefndarinnar á tillögu að matáætlun. Nefndin gerir eftirfarandi athugasemdir.


1. Í skýrslunni er fuglaathugun ekki innan tímaramma mats á umhverfisáhrifum, þannig að niðurstöður athugunarinnar koma eftir að frummatsskýrsla er gefin út. Ekki verður hægt að taka frummatsskýrsluna til afgreiðslu fyrr en niðurstöður athugunarinnar liggja fyrir. Jafnframt bendir nefndin á að nauðsylegt er að athugunin nái fram í júní, til að ná marktækri niðurstöðu um varp. Nefndin telur bann við rjúpnaveiði á framkvæmdasvæði ekki vera mótvægisaðgerð sem hafi áhrif á fuglalíf almennt.

 
2. Nefndin leggur áherslu á að gætt verði ýtrustu varúðar við meðferð á úrgangsvatni, þar sem hagsmunir sem snúa að fiskveiði eru mikilvægir á þessu svæði. Gerð verði nánari grein fyrir meðferð vatns.

 
3. Þótt vegur 59 sé ekki fjölfarinn, þá fara um hann mikilvægir gestir ferðaþjóna í Dölum, þeir gestir sem gista í héraði. Því er mikilvægt að haft verði samráð við hagsmunaaðila í Dölum, s.s. ferðamálasamtök, varðandi umferð á framkvæmdatíma verkefnisins.

 
4. Ekki er skilgreint með hvaða hætti fjármögnun á frágangi svæðisins við lok eða óvænta stöðvun verkefnis sé tryggð.

 

Samþykkt

 

7. Reglur um skreytingar og skilti í Búðardal - 1909004

Dalabyggð vinnur að mótun reglna um skilti og skreytingar í bæjarlandi Búðardals.

 

Kynningarferlið stendur yfir.

 

Samþykkt

 

8. Landslag og vindorka - Samantekt vegna mótunar landsskipulagsstefnu um landslag - 1912026

Samþykkt

 

9. Sorphreinsun - útboð 2020 - 2022 - 1904034

Fyrsta umræða um fyrirkomulag sorphirðu í Dalabyggð vegna fyrirhugaðs útboðs í vor.

 

Lagt fram til kynningar.

 

Samþykkt

 

10. Erindi frá Stormorku - 2001006

Jólakveðja.

 

Samþykkt

 

11. Val á verktaka vegna aðalskipulagsvinnu - 1908001

Samningur við Verkís kynntur.

 

Samþykkt

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 12.30

 Til baka